Tasarımı Kaydet  Kapat

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

gumrukler.gumruk.gov.tr
 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

www.gumruk.gov.tr

İlgili E-Posta Adresleri

Bilgi Edinme Birimi

ggm@gumruk.gov.tr

Vergi tahsilatları ile ilgili sorunlar

tahsilat@gumruk.gov.tr

İthalat Şubesi

ithalat@gumruk.gov.tr

Bedelsiz İthalat

bis@gumruk.gov.tr

Tarife

tarife@gumruk.gov.tr

Kıymet

kiymet@gumruk.gov.tr

İhracat

ihracat@gumruk.gov.tr

Transit

transit@gumruk.gov.tr

Antrepo

antrepo@gumruk.gov.tr

Geçici İthalat

gecith@gumruk.gov.tr

Basitleştirilmiş Usül

bstusul@gumruk.gov.tr

Dahilde İşleme

dahislem@gumruk.gov.tr

Hariçte İşleme

hrcislem@gumruk.gov.tr

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

gumkair@gumruk.gov.tr

Menşe

mense@gumruk.gov.tr

Gümrük Müşavirleri

gummusvr@gumruk.gov.tr

Gümrükler Genel Müdürlüğü Diğer Konular

ggm@gumruk.gov.tr

Modernizasyon Projesi

modern@gumruk.gov.tr
med@gumruk.gov.tr

Avrupa Birliği – Türkiye

abgm@gumruk.gov.tr

Gümrük EDI Projesi

edi@gumruk.gov.tr

Kaçakçılıkla Mücadele ve İhbar

kacak@gumruk.gov.tr
muhafaza@gumruk.gov.tr

Personel Dairesi Başkanlığı

personel@gumruk.gov.tr

Sağlık Hizmetleri

saghiz@gumruk.gov.tr

Kontrol Genel Müdürlüğü Tır Şubesi

tir@gumruk.gov.tr

Kontrol Genel Müdürlüğü Taşıt Şubesi

tasit@gumruk.gov.tr

Kontrol Genel Müdürlüğü (Diğer Konular)

gkgm@gumruk.gov.tr

Web Site ile İlgili Konular

webadm@gumruk.gov.tr